خانه  /  دسته بندی مقالات  /  سورپرایز  /  انواع مدل طراحی ناخن با لاک زرشکی | مد جذاب سال 99


تصویر پست

انواع مدل طراحی ناخن با لاک زرشکی | مد جذاب سال 99


آواتار

سمیرا
1 هفته پیشیکی از بهترین مدل های طراحی ناخن را باید انواع مدل طراحی ناخن با لاک زرشکی بدانیم که مطابق با مد سال 99 نیز خواهد بود.


طراحی ناخن با لاک زرشکی را می توان یکی از جذاب ترین و شیک ترین مدل های طراحی و لاک ناخن دانست که با انواع لباس مجلسی یا مانتو مجلسی هماهنگ بوده و زیبایی خاصی به بانوان می بخشد. با استفاده از لاک زرشکی می توان مدل های مختلفی از طراحی مات یا براق، همراه با نگین یا اکلیل و غیره را ایجاد کرد که هر یک زیبایی خاص خود را دارند.


در زیر می توانید به چندین نمونه از بهترین مدل های طراحی ناخن با لاک زرشکی توجه نموده و مدل مورد نظر و مطابق سلیقه خود را انتخاب نمایید.


در ادامه با ما همراه باشید.

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

طراحی ناخن با لاک زرشکی

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/11/20/2199261/%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D9%88%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%AF%D8%B1-130-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B7%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86