تم تولد ماشا و یک جشن تولد دخترانه

با استفاده از تم تولد ماشا می توانید فضای جشن تولد دخترانه را رنگ و لعاب بخشیده و آن را با سفارش کیک ماشا، بادکنک آرایی بنفش و طلایی، نورپردازی و غیره تکمیل سازید.