تم تولد LOL؛ جذاب و خوش رنگ

برای استفاده از تم تولد LOL باید چه فاکتورها و گزینه های همراهی کننده ای را در نظر گرفت که بهترین شکل برگزاری مراسم جشن تولد را داشته باشیم؟