انتخاب رنگ لباس مجلسی و اصول آن

برای انتخاب رنگ لباس مجلسی باید به نکات مهمی چون سبک مهمانی، مدل لباس، قد و غیره توجه داشته و بهترین انتخاب را شکل داد.