نمونه سوالات آیین نامه رانندگی جدید زمستان ۱۳۹۹

آیین نامه

  در این مطلب در بخش اول مطالبی در مورد آموزش آیین نامه راهنمایی و رانندگی را یاد میگیریم و در بخش دوم نمونه سوالات آیین نامه رانندگی با جواب به صورت چهار گزینه ای خواهید دید. هم چنین میتوانید برای دیدن نمونه سوالات بیشتر آزمون آیین نامه وارد این https://questions-driving-regulations.com صفحه شوید.

  آموزش آیین نامه رانندگی

  یکی از موارد مهم در آزمون آیین نامه و در رانندگی مفهوم رنگها و شکل ها می باشد. رنگ ها در علائم عبور و مرور معنا و مفهوم خاصی دارند که در این مطلب به طور خلاصه به آنها اشاره می کنیم و بعد از آن نمونه سوالاتی از آزمون آیین نامه را در اختیار شما قرار می دهیم.

  رنگ قرمز: منع کننده یا ایست.

  رنگ سبز: حرکات مجاز، راهنمای مسیر در بزرگراه ها و اماکن مذهبی.

  رنگ آبی: راهنمای خدمات، حرکات مجاز، علائم اخباری و راهنمای مسیر در آزادراه ها.

  رنگ زرد: هشدارهای عمومی و هشدار برای انجام عملیات ساختمانی و یا تعمیر و نگهداری.

  رنگ نارنجی: راهنما برای مناطق اداری و آموزشی و خدماتی.

  رنگ قهوه ای: راهنما برای مناطق تفریحی و فرهنگی و گردشگری.

  رنگ سیاه و سفید: علامت دستوری و راهنمای مسیر در سایر راه ها.

  مفهوم شکل ها در علائم عبور و مرور:

  هشت گوشه: صرفا برای تابلوهای ایست (توقف).

  مستطیل افقی: معمولا برای تابلوهای راهنما و هشدار برای خطرات ناشی از تعمیر و نگهداری.

  مثلث متساوی الاضلاع ( نشسته روی یک راس): صرفا برای رعایت حق تقدم.

  مستطیل قائم: معمولا برای تابلوهای دستوری و خدمات.

  مستطیل پرچمی: معمولا برای علائم راهنما.

  لوزی(مربع نشسته روی یک راس): شروع و پایان حق تقدم مسیر.

  پنج گوشه با نقطه راس فوقانی: علائم هشدار برای مدرسه و دبیرستان.

  دایره: علامت دستوری، بازدارنده.

  مثلث متساوی الاضلاع (نشسته روی قاعده): علامت هشدار دهنده برای خطر.

  نمونه سوالات آیین نامه

  شکل تابلوهایی که معنای بازدارندگی دارد چه شکل است؟

  دایره با حاشیه قرمز رنگ

  دایره با حاشیه آبی رنگ

  لوزی

  مستطیل

  جواب: گزینه 1

  مفهوم این تابلو کدام گزینه می باشد؟

   

  عبور ماشین کشاورزی ممنوع

  عبور کالسکه ممنوع

  عبور گاری ممنوع

  عبور کامیون ممنوع

  جواب: گزینه 3

   

  این تابلو به معنای …. می باشد.

   

  عبور دوچرخه ممنوع

  فقط عبور دوچرخه

  خطر عبور دوچرخه

  هیچکدام

  جواب: گزینه 2

   

  در تصویر زیر اولویت حق تقدم را مشخص نمایید؟

   

  قرمز – آبی – زرد

  قرمز – زرد – آبی

  آبی – قرمز – زرد

  زرد – آبی – قرمز

  جواب: گزینه 3

   

  کدام گزینه در مورد نور بالا غلط می باشد؟

  در صورت حرکت اتومبیل پشت خودرو شما نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

  در صورت مواجه شدن با خودرو که از مسیر روبرو می آید و فاصله آن کمتر از 150 متر می باشد نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

  در صورتی که در حین رانندگی فاصله با خودرو جلویی کمتر از 150 متر باشد نور بالا را به نور پایین تبدیل کنید

  تمام موارد صحیح می باشد

  جواب: گزینه 1

   

  اقدام به هر عملی که موجب آلودگی هوا را فراهم کند…. می باشد.

  بلامانع است

  در راه های درون شهری ممنوع است

  ممنوع است

  در راه های برون شهری ممنوع است

  جواب: گزینه 3

   

  علائم خستگی و خواب آلودگی کدام مورد است؟

  احساس سنگینی در پلک ها

  عدم تمرکز روی رانندگی

  کاهش سرعت واکنش

  تمام موارد

  جواب: گزینه 4

   

  در راه یکطرفه ای که پس از اتمام به راه دو طرفه منتهی می شود تابلو … نصب می شود.

  راه دو طرفه می شود

  اتمام راه یکطرفه

  خطر

  ایست

  جواب: گزینه 1

   

  در صورت افزایش دمای موتور به منظور خنک کردن موتور چگونه باید عمل کرد؟

  سریعا آب بر روی موتور خودرو ریخته شود

  با احتیاط کامل مقداری آب بر روی رادیاتور ریخته شود

  آرام آرام آب بر روی موتور ریخته شود

  موتور را سریعا خاموش کرده تا خنک شود

  جواب: گزینه 2

   

  کدام وسیله بر وسیله ای که در مسیر مجاز حرکت می کند حق تقدم دارد؟

  وسیله ای که قصد دور زدن دارد

  وسیله ای که قصد شروع حرکت دارد

  وسیله ای که در سمت چپ راه قرار دارد

  هیچکدام

  جواب: گزینه 4

   

  برای خروج از پارک از راهنمای کدام سمت باید استفاده نمود؟

  سمت چپ

  سمت راست

  فلاشر

  نوربالا

  جواب: گزینه 1

   

  در صورتی که شخص راننده به هر نحوی یکی از شرایط رانندگی را از دست بدهد باید به چه صورت عمل کند؟

  به پزشک مراجعه کند

  بلامانع است

  تا مدت 1 ماه به مراکز راهنمایی رانندگی مراجعه کند

  هیچکدام

  جواب: گزینه 3

   

  حداکثر سرعت مجاز در خیابان های شریانی فرعی… می باشد.

  50 کیلومتر

  60 کیلومتر

  30 کیلومتر

  100 کیلومتر

  جواب: گزینه 1

   

  به منظور کاهش ترافیک کدامیک از کارهای زیر را باید انجام دهید؟

  استفاده از دنده سنگین

  استفاده از بخش چپ راه

  رعایت قوانین و مقررات

  استفاده از نور بالا

  جواب: گزینه 3

   

  تابلوهای راهنمایی و رانندگی که شکل مستطیلی ارند چه مفهومی را میرسانند؟

  علائم راهنما

  علائم رعایت حق تقدم

  علائم هشدار

  علائم انتظامی

  جواب: گزینه 1

   

  اولین کار برای روشن کردن اتومبیل …. می باشد.

  گرفتن کلاچ

  خلاص کردن دنده

  بستن کمربند ایمنی

  تنظیم آینه ها

  جواب: گزینه 1

   

  رانندگی با وسیله نقلیه ای که برگه معاینه فنی نداشته باشد…. است.

  آزاد

  بلامانع

  ممنوع

  فقط در آزادراه ها ممنوع می باشد

  جواب: گزینه 3

   

  به چه دلیل سبقت گرفتن در سر پیچ های تند ممنوع است؟

  کم بودن میدان دید راننده وسیله نقلیه

  زیاد بودن میدان دید راننده

  کم بودن عرض راه

  بدلیل خطر سر خوردن

  جواب: گزینه 1

   

  در چه محل هایی توقف وسیله نقلیه مانع عبور عابر و ایجاد خطر خواهد شد؟

  در ایستگاه تاکسی

  در مقابل درب پارکینک

  در کنار تابلو ایستادن ممنوع

  تمام گزینه ها

  جواب: گزینه 4

   

  اولویت اول با کدام مورد است؟

  تابلوها

  علائم

  فرمان پلیس راهنمایی و رانندگی

  خط کشی ها

  جواب: گزینه 3

   

  تا چند متری بیمارستان و آتش نشانی توقف وسایل نقلیه ممنوع است؟

  20 متری

  15 متری

  50 متری

  100 متری

  جواب:گزینه 2

   

  دور زدن از چه فاصله ای از تونل ها که میدان دید کم می باشد ممنوع است؟

  150 متری

  200 متری

  100 متری

  50 متری

  جواب: گزینه 1

   

  در چه صورت مجاز هستیم از خودرویی که خود در حال سبقت است سبقت بگیریم؟

  اگر راه پهن باشد

  اگر راه خلوت باشد

  در صورتی که عجله داشته باشیم

  ممنوع است مگر اینکه در راه سه خطه باشیم

  جواب: گزینه 4

   

  سطح روغن ترمز با وسیله ای به نام …. اندازه گیری می شود.

  گیج روغن (سیم روغن)

  کاتالیزور

  پروانه

  فیلتر روغن

  جواب: گزینه 1

   

  دلیل افزایش مصرف سوخت چیست؟

  اشکال در اگزوز خودرو

  تنظیم نبودن باد لاستیک ها

  تنظیم نبودن موتور وسیله نقلیه

  تمام موارد

  جواب: گزینه 3

   

  پس از طی چه مسافتی باید لاستیک خودرو را تعویض نمود؟

  100000 کیلومتر

  5000 کیلومتر

  7000 کیلومتر

  هر موقع که کاملا تایرها ساییده شد

  جواب: گزینه 2

   

  کدام یک از موارد رعایت حقوق شهروندی می باشد؟

  رانندگی با سرعت غیر مجاز

  استفاده از بوق های شیپوری

  حرکت بین خطوط در ترافیک

  گوش دادن به موسیقی با صدای بلند

  جواب: گزینه 3

   

  در صورت مواجه شدن با تقاطع همسطح راه آهن چگونه باید عمل کرد؟

  قبل از مانع متوقف می شویم

  با سرعت زیاد محل را ترک می کنیم

  از نور بالا استفاده می کنیم

  به نگاه کردن به چپ و راست عبور می کنیم

  جواب: گزینه 1

  نظرات
  guest
  0 نظر
  Inline Feedbacks
  View all comments

  این مطلب چقدر مفید بود؟

  برای امتیاز دادن به آن روی یک ستاره کلیک کنید!

  میانگین امتیاز 3.7 / 5. تعداد آراء: 3

  تاکنون رأی ثبت نشده است! اولین کسی باشید که این پست را ارزیابی می کنید