خانه  /  دسته بندی مقالات  /  سورپرایز  /  شعر احساسی تبریک تولد | بهترین نمونه های تاثیرگذار


تصویر پست

شعر احساسی تبریک تولد | بهترین نمونه های تاثیرگذار


آواتار

سمیرا
1 هفته پیشیکی از بهترین و ماندگارترین روش های تبریک تولد را باید استفاده از شعر احساسی تبریک تولد بدانیم که تاثیر عالی بر طرف مقابل خواهد گذاشت.


یکی از بهترین روش های تبریک تولد، شعر احساسی تبریک تولد است که می تواند فوق العاده تاثیرگذار بوده و تا مدت ها در ذهن باقی بماند. در زیر می توانید تعدادی از بهترین های شعر احساسی تبریک تولد را مشاهده کنید.

شعر احساسی تبریک تولد


آسمان همچو صفحه دل من
روشن از جلوه های مهتاب ست
امشب از خواب خوش گریزانم
که خیال تو خوش تر از خوابست
تولدت مبارک
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
تویی که ناب ترین فصل هر کتاب منی
شروع وسوسه انگیز شعر ناب منی
من آن سکوت شکسته در آسمان توام
و تو درآمد دنیا و آفتاب منی
چقدر هجمه ی تشویش بی تو بودن ها
تویی که نقطه ی پایان اضطراب منی
برای زندگی ی بی جواب و تکراری
به موقع آمدی و بهترین جواب منی
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
باز امشب غزلی کنج دلم زندانی است
آسمان شب بی حوصله ام طوفانی است
هیچ کس تلخی لبخند مرا درک نکرد
های های دل دیوانه ی من پنهانی است
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗

 

شعر احساسی تبریک تولد


هر که در عاشقی قدم نزده است
بر دل از خون دیده نم نزده است
او چه داند که چیست حالت عشق
که بر او عشق، تیر غم نزده است
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
دگر از درد تنهایی، به جانم یار می باید
دگر تلخ است کامم، شربت دیدار می باید
ز جام عشق او مستم، دگر پندم مده ناصح
نصیحت گوش کردن را دل هشیار می باید
مرا امید بهبودی نماندست، ای خوش آن روزی
که می گفتم: علاج این دل بیمار می باید
بهایی بارها ورزید عشق، اما جنونش را
نمی باست زنجیری، ولی این بار می باید
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد
بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن
تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی
چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗

 

شعر احساسی تبریک تولد


تا در ره عشق آشنای تو شدم
با صد غم و درد مبتلای تو شدم
لیلی وش من به حال زارم بنگر
مجنون زمانه از برای تو شدم
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
فکر بلبل همه آن است که گل شد یارش
گل در اندیشه که چون عشوه کند در کارش
دلربایی همه آن نیست که عاشق بکشند
خواجه آن است که باشد غم خدمتکارش
جای آن است که خون موج زند در دل لعل
زین تغابن که خزف می شکند بازارش
بلبل از فیض گل آموخت سخن ورنه نبود
این همه قول و غزل تعبیه در منقارش
ای که از کوچه معشوقه ما می گذری
بر حذر باش که سر می شکند دیوارش
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد
نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی آب و خاکست
چراغ جمله عالم عقل و دینست
تو عاشق شو که به ز آن جمله اینست
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
هر شب به تو با عشق و طرب می گذرد
بر من ز غمت به تاب و تب می گذرد
تو خفته به استراحت و بی تو مرا
تا صبح ندانی که چه شب می گذرد
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
بر عشق توام، نه صبر پیداست، نه دل
بی روم توام، نه عقل برجاست، نه دل
این غم که مراست کوه قافست، نه غم
این دل، که تو راست، سن خاراست، نه دل
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
جهان بی عشق سامانی ندارد
فلک بی میل دورانی ندارد
نه مردم شد کسی کز عشق پاکست
که مردم عشق و باقی آب و خاکست
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
عشق تو عالم دل جمله به یکبار گرفت
بختیار اوست بر ما که تو را یار گرفت
من اسیر خود و از عشق جهانی بی خود
من درین ظلمت و عالم همه انوار گرفت
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
ای آفتاب که برنیامدنت
شب را جاودانه می سازد
بر من بتاب
پیش از آن که در تاریکی خود گم شوم
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗

 

شعر احساسی تبریک تولد


خمی که ابروی شوخ تو در کمان انداخت
به قصد جان من زار ناتوان انداخت
نبود نقش دو عالم که رنگ الفت بود
زمانه طرح محبت نه این زمان انداخت
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
سینه از آتش دل در غم جانانه بسوخت
آتشی بود در این خانه که کاشانه بسوخت
تنم از واسطه دوری دلبر بگداخت
جانم از آتش مهر رخ جانانه بسوخت
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست
تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست
واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس
طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
تولدت مبارک عزیزم
∗ℑ∗ℑ∗ℑ∗