همراه مکانیک

چطور بزرگ‌ترین استارتاپ خودرویی کشور شدیم؟

به گزارش تابناک: دنیای استارتاپ‌ها در اواخر سال ۹۸ میزبانِ مهمان ناخوانده‌ای به نام کرونا بود؛ اما کرونا نیز...

ادامه